Het is officieel! Vandaag tekenen we de samenwerkings overeenkomst met de afdeling geboortezorg van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Wekelijks zal ik hier te vinden zijn met de kleine harp om muziekzorg te verlenen aan zwangere vrouwen, premature en zieke babies en hun ouders. De muziek werkt troostend en verbindend, de klanken geven een moment van ontspanning en geborgenheid, je ziet de hartactie en ademhaling van het kind rustig worden en de zuurstofsaturatie toenemen. Er is ruimte voor emotie, een lach en een traan. Samen even genieten, van elkaar, de muziek, een bijzondere herinnering die blijvend is… Muziekzorg wordt nu door Rijnstate omarmd als onderdeel van de complementaire zorg, goed he!
Hoe ben ik daar terecht gekomen? dat is best een lange weg en lange adem geweest…
Toen ik mijn certificaat behaalde in 2016 bij IHTP, International Harp Therapy Program, had ik de grote wens om met de therapeutische harp op de neonatologie te spelen. Maar ik ontdekte dat die afdeling enorm afgeschermd is, heel beschermend om de kleintjes heen. Logisch natuurlijk! Maar als ervaringsdeskundige, ik had zelf immers een prematuur kindje 20 jaar geleden en heb de laatste vijf weken zwangerschap op de bank gelegen en daarna een maand als mama kangoeroe op de couveuse afdeling doorgebracht (in Honduras), weet ik hoe veelbetekenend en waardevol de complementaire zorg en liefdevolle aandacht voor moeder en kind is. Mijn zoon is nu blakend gezond, staat vol vertrouwen in het leven, mede dankzij de liefdevolle start.
Na mijn afstuderen bij IHTP dus, kon ik niet zomaar in een ziekenhuis of bij de baby’s terecht met mijn harp. Ik werkte wel al in de ouderenzorg als therapeutisch harpiste en kreeg al gauw een positie bij de fantastische Stichting MuzIC, toen nog een pilot project van FCIC, tegenwoordig een bloeiende organisatie die in 16 ziekenhuizen live muziek op de IC verzorgt. Ik ben inmiddels senior muzikant, werk al 3 jaar meerdere keren per maand met de kleine harp, aan bed, op een IC voor volwassenen. Ontroerende, mooie, soms grappige en vooral heel intieme muzikale ontmoetingen met kwetsbare mensen en familie.
Een paar jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en benaderde de neonatologie afdeling van Rijnstate. Er was wel oren naar, de harp nam ik mee en de klanken betoverden de verpleegkundigen die me ontvingen. We keken ook even naar de zaal, waar 10 couveuses in een kring stonden, met een stoel ernaast voor de ouder. Maar er was nog geen ruimte voor muziekzorg. Er zou eerst verbouwd worden: van zaal naar gezinskamers…en toen kwam de Covid pandemie. In die tijd werd er achter de schermen hard gewerkt en werd er in Rijnstate een werkgroep muziekzorg opgericht door artsen en verpleegkundigen, getrokken met enthousiasme door Annemieke Lasschuit en Anouk Scholten, neonatologie verpleegkundigen en Janneke Weetink, obstetrie verpleegkundige. Samen met de betrokken kinderartsen werden protocollen opgesteld en een onderzoek voorbereid.
Ondertussen kon ik bij Artez Enschede afdeling muziektherapie de cursus I en II volgen over muziektherapie op de Neonatologie, gegeven door Joanne Loewy en Andrew Rossetti van het Louis Armstrong Centre for Music and Medicine in New York. Heel waardevol en ook aansluitend bij mijn IHTP training. Goede wetenschappelijke onderbouwing en veel praktische handvatten.
Aldus… Covid waaide over en dankzij de volharding van het team en een donatie van het Vriendenfonds Rijnstate konden we beginnen in april 2022, vergezeld door een onderzoek. Dat werd uitgevoerd door twee verpleegkundigen die de specialisatie voor neonatologie deden. Er werd gekeken naar de waardes op monitor en naar de comfortscore, en de ouders vulden een enquête in. Conclusie: muziekzorg is een meerwaarde voor ouders en kinderen en ik mocht blijven!
Nu is het dus zo ver en is een overeenkomst getekend, tot eind 2023. Dan hopelijk vervolg…
Iedere week is een avontuur, de ontmoeting met de hele kleine nieuwe mensen en hun ouders, vrienden, opa of oma. Bijdragen met zachte muziek noten aan een mooie start. Ontroerend, grappig, hoopvol en vooral heel ontspannend en verbindend.
Dankbaar!